در این بخش مطالب مرتبط با روز ملی خلیج فارس را مشاهده خواهید کرد .روز ۱۰ اردیبهشت در ایران روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.