دسته: جملات بزرگان

جملات پندآموز 0

جملات پندآموز از بزرگان

جملات پندآموز از بزرگان سخنان بزرگان و  جملات پندآموز آنان همیشه می تواند راهنمای ما در زندگی، کار و یا تحصیل باشد.همچنین می تواند بازگو کننده تجربیاتی باشد که برای ما تا به حال رخ نداده و ما را از آن تجربه تلخ منع می کند.این سری از جملات بزرگان...

0

جملات زیبا و ماندگار صادق هدایت

مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كرد . سخنان صادق هدایت چه می شود كرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است . سخنان صادق هدایت قصه فقط یك راه فرار برای آرزوهای ناكام است سخنان صادق هدایت انسان به نحوی با حیوانات رفتار می كند كه زندگی بر...