ورزش متعادل چیست؟

ورزش متعادل

ورزش کردن همیشه از سوی پزشکان و متخصصان توصیه شده اما به صورت متعادل نه به صورت اعتیاد گونه بسیاری از افراد جوری ورزش سنگین انجام می دعند و یا همیشه در حال تمرین هستند که با این کار بیشتر به بدن خود آسیب می رسانند و نیاز است که همیشه حد متعادل ورزش را نگه دارند.اما ورزش متعادل دقیقا چه معنی ای دارد و چگونه باید جوری ورزش کنیم که بدن ما رو به سلامتی سوق پیدا کند و همچنین فشار بیش از حد توان قلبی و عروقی به بدن ما وارد نشود.در واقع حین ورزش می توان از تست صحبت استفاده نمود تا به طور دقیق بهه متعادل بودن ورزش مان بتوانیم پی ببریم.

شاید شما هم شنیده باشید که متخصصان به افراد بالغ توصیه می‌کنند تا برای تن‌درستی روزانه ۳۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط انجام دهند.

اما این یعنی چه؟ 
یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای اندازه‌گیری شدت ورزش، «تست صحبت» است. اگر در محدوده‌ی متوسط ورزش کنید، با دشواری زیاد می‌توانید حرف بزنید. اما اگر می‌توانید آواز هم بخوانید، باید شدت ورزش را افزایش دهید. در عین حال اگر فقط بتوانید در یک نفس چند کلمه بگویید، این یعنی دارید ورزش شدید انجام می‌دهید.

یکی دیگر از راه‌ها اندازه‌گیری ضربان قلب است.

برای این کار، اول باید تعداد بیشینه‌ی ضربان قلب خود را حساب کنید که مقدار آن برابر است ۲۲۰ منهای سن شما. بیشینه ضربان قلب یک فرد ۵۰ ساله، ۱۷۰ ضربه در دقیقه است. ضربان قلب هدف در ورزش با شدت «متوسط»، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه می‌باشد. در نتیجه قلب یک فرد ۵۰ ساله در هنگام انجام ورزش با شدت متوسط، باید بین ۸۵ تا ۱۱۹ ضربه در دقیقه بزند.

اگر وقتتان کم است، شاید بهتر باشد که شدت ورزش را افزایش دهید. ۱۵ دقیقه ورزش شدید، همان نتیجه‌ی ۳۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط را دارد.