دسته : عکس نوشته ها,مناسبت هاتاریخ: 2017/06/30

عکس نوشته تبریک روز جهانی صنعت و معدن

روز جهانی صنعت و معدن

روز صنعت و معدن که در تقویم در روز دهم تیرماه ثبت شده است.می تواند یک فرصت مناسبی باشد برای تقدیر و تکر از کارگرانی که در این عرصه فعال می باشند و باعث افزایش تولید ملی و همچنین افزایش تولید  ناخالصی در کشور می باشند.در ادامه عکس نوشته هایی برای گرامیداشت این روز قرار داده شده است.

دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است كه به مهم ترین موتور محركه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا كه این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.

در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدن كاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در كشور دچار ركود گردید. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت نمود و وزارت صنایع و معادن موظف شد كه قانون جدید معادن را تدوین نماید.

در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شركتها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام نمود و متعاقب این امر طی ماده واحده ای كه بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسید دادستان كل كشور موظف گردید كه ستادی بنام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن كشور را تشكیل دهد.

این ستاد در مراكز استانها و شهرستانها نیز تشكیل گردید و كلیه ستادهای مذكور بر اساس آئین نامه های مربوطه وضعیت معادن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین بهره بردار با تایید ستاد مركزی اقدام می نمودند.

روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن روز جهانی صنعت و معدن

کلمات کلیدی:

  • پیامک تبریک روز صنعت و معدن -