دسته : عکس نوشته هاتاریخ: 2017/05/02

عکس متن دار فلسفی و آموزنده

عکس متن دار فلسفی

عکس متن دار فلسفی از انواع عکس نوشته ها می باشد با این تفاوت که می تواند بسیار آموزندده باشد و راهنمای ما در زندگی روزمره بوده و راه درست زندگی را به ما نشان می دهد همچنین متن هایی درباره حکمت خداوند.

عکس متن دار فلسفی

بهترین آرایش ها در زندگی:
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

عکس متن دار فلسفی

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر
بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شن و . . .
بی ظرفیت تر . . .

عکس متن دار فلسفی

با هر رفتنی اشک نریز
و با هر امدنی لبخند نزن
شاید انکه رفته باز گردد و شاید انکه امده برود
انقدر محکم و مقتدر باش که
با بنیان سست محبت ها و بی مهری ها نلرزی…

عکس متن دار فلسفی

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی باید احساس کنیم، فکر می کنیم

عکس متن دار فلسفی

گول دنیا را نخور… ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند
بره های این حوالی گرگها را میدرند
سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مرده ها را می برند

عکس متن دار فلسفی

زمین شده ارثِ پدرشان،
هر کار که بخواهند انجام می دهند.
ولی آنجا نه بند ”پ” موثر است و نه زیر میزی!
همه باید یکسان در برابر معبودشان <جواب> پس بدهند.

عکس متن دار فلسفی

دانه ای باشیم نه سیب درمیان هر سیب
دانه هایی محدود در دل هر دانه سیب ها نامحدود
دانه ای باشیم نه سیب…

عکس متن دار فلسفی

انسان نرم و لطیف زاده میشود و هنگام مرگ خشک و سخت میشود،
گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می آورند نرم و لطیف اند
و هنگام مرگ خشک و شکننده،
پس هر کس که سخت و خشک است مرگش نزدیک است…
و هر کس نرم و لطیف است سرشار از زندگی است…
سخت و خشک میشکند و نرم و لطیف انعطاف پذیر باقی می ماند،
این است راز جاودانگی…

عکس متن دار فلسفی

ماهی ها چقدر اشتباه میکنند،
قلاب علامت کدامین سوال است بدان پاسخ میدهند؟؟
آزمون زندگی ما پر از قلاب هاست که وقتی اسیر طعمه اش می شویم
تازه می فهمیم ماهی ها چقدر بی تقصیرند…

عکس متن دار فلسفی

کلمات کلیدی:

  • عکس نوشته دار و آموزنده -