دسته : خواندنی ها,مد و زیباییتاریخ: 2014/06/28[​IMG]

وسایل مورد نیاز:

روسری
چند عدد کش
چسب پارچه
و قیچی

[​IMG]

مرحله اول: دو نوار از روسری به عرض 6 قیچی کنید ، این مناسب ترین سایز قابل استفاده است.


[​IMG]

مرحله دوم: 
دو سر یکی از نوارهای بریده شده را تا کنید تا به مرکز برسند. همین کار را با نوار دیگر نیز انجام دهید.


[​IMG]

[​IMG]مرحله سوم:
مطابق شکل دو تکه پارچه را در هم ببافید .
[​IMG]

مرحله4:
مطابق شکل، اخر پارچه ها را با کش ببندید
[​IMG]
مرحله5: 
مطابق شکل، سر هر دو گره های دو تکه را هم با کش به هم ببندید

[​IMG]
مرحله6:
مقدار های اضافه را با قیچی ببرید

[​IMG]
مرحله 7 : دو انتها را با چسب پارچه چسبانده، و آن را زیر گره پنهان کنید. کار تمام شد.

[​IMG]

کلمات کلیدی:

  • اموزش هدبند گره ای -
  • تل گره ای -
  • هدبند گره ای -
  • آموزش تل پارچه ای -
  • اموزش هد بند گره ای -
  • ساخت تل گره ای -
  • ساخت تل گره ای پارچه ای -
  • مدل هد بند بستن روسری -