دسته : جملات بزرگان,خواندنی هاتاریخ: 2017/02/10

سخن بزرگان به دو زبان انگلیسی و فارسی

سخن بزرگان

اگر به دنبال سخن بزرگان و متن های زیبا و فلسفی هستید ما برای شما عکس نوشته هایی از این بزرگان تهیه کرده ایم و به دوزبان انگلیسی و فارسی برای شما عزیزان قرار داده ایم.همچنین متن های آن را به صورت جداگانه نیز دجرنموده ایم تا اگر می خواهید برای وبلاگ و یا سات خود استفاده نمایید به راحتی اینکار را انجام دهید.برای دیدن این عکس نوشته های ارزشمند با ما همراه باشید.

 

سخن بزرگان

Nothing is impossible

The word itself says

I’m possible

.
هیچ چیزی غیرممکن نیست

خود کلمه میگوید

من ممکنم

آدری هپبورن (هنرپبشه)

سخن بزرگان

Nearly all men can stand adversity

but if you want to test man’s character

give him power

.
تقریب هر انسانی می تواند فلاکت را تحمل کند

ولی اگر می خواهید شخصیت انسان را محک زنید

به او قدرت بدهید

(آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا)

سخن بزرگان

Some are born great

some achieve greatness

and some have greatness thrust upon them

.
برخی بزرگ زاده می شوند

برخی بزرگی ر بدست می آورند

و برخی بزرکی به آنها داده می شود

(ویلیام شکسپیر : شاعر و نویسنده)

سخن بزرگان

  He is happy whom cirumstances siut his temper

but he is more excellent who suits

his temper to any circumstance

.
کسی که شرایطش مناسب خلق و خویش باشد

خوشحال است ولی خوشحال تر کسی است که خلق وخویش را بار هرشرایطی وفق دهد

(دیوید هیوم : فلیسوف)

سخن بزرگان

If people did not sometimes do silly things

nothing inteligent would ever get done

.
اگر انسان ها گاهگاهی کارهای احمقانه انجام نمی دادند

هیچ اتفاقی ارزشمندی رخ نمی داد

(لودویگ ویتگنشتاین : فلیسوف)

سخن بزرگان

  The liar’s punishment is
not in the least that he is not belived

but that he cannot believe anyone els

.
مجازات ادم دروغگو این است که کسی باورش نمیکند

بکله این هست که خودش نمیتواند حرف کسی را باور کند

(جرج برنارد شاو : منتقد موسیقی و تئاتر)

سخن بزرگان

  Time is the best teacher but unfortunately

it kills all of it’s students

.
زمان بهترین معلم است امام متاسفانه

تمام شاگردانش را می کشد

(رابین ویلیامز : هنرپیشه)

سخن بزرگان

 

The senses deceive from thime to time and it is prudent never to trust wholly

those who have decevied us even once

.
احساس ها گاه گاهی فریب می خورند

و عاقلانه این است که هیچ وقت به کلی اعتماد نکنیم به آنهایی که حتی یکبار ما را فریب داده اند

(رنه دکارت : فلیسوف – ریاضدیان و فیزیک دان)

سخن بزرگان

You can close your eyes to the things you do not want to see

but you cannot close your heart to the things

you do not want to feel

.
شما می توانید چشمانتان را ببندید به چیزهایی که نمی خواهید ببینید

ولی نمیتوانید دلتان را ببندید به چیزایی که نمیخواهید حس کنید

(جانی دپ : بازیگر و موسیقی دان)

سخن بزرگان

 

Do not fear to be eccentrice in opinion

for every opinion now accepted

was once eccentrice

.
از داشتن نظریه های عجیب نترسید

هر نطری که امروز مورد قبوله یک زمانی عجیب بوده

(برتراند راسل : فیلسوف،منطق‌دان،ریاضی‌ دان)

 

منبع: فتوکده

کلمات کلیدی:

  • پندهایی از بزرگان به زبان فارسی وانگلیسی -
  • متن از نویسندگان بزرگ به همراه انگلیسی -
  • عکس نوشته انگلیسی مثبت -
  • عکس دو زبانه -
  • سخنان ناب دوزبانه انگلیسی فارسی -
  • سخنان ناب انگلیسی -
  • سخنان ناب -
  • سخن بزرگان -
  • جمله بزرگان به لاتین -
  • جملات فلسفی بزرگان -