دسته : بازیتاریخ: 2012/12/17

طبق قولی که به خوانندگان پرشین بکس داده بودیم . در این قسمت اموزش های حل بازی 100 طبقه یا بازی صد در را ارائه میدهیم . طبق توضیحات قبلی در هر پست سعی میشود 10 مرحله از بازی صد طبقه قرار گیرد . ار ارسال قبلی اموزش حل بازی صد طبقه از طبقه 1 تا 10 را ارائه کردیم و در این پست قسمت 11 تا 20 را ارائه میکنیم.

100 floors icon

مرحله یازدهم بازی 100 طبقه :

در این مرحله شما باید دستگاه خود را در حالتی نگاه دارید که هر دو گوی در نقطه وسط درب قرار گیرند . به سه چراغ بالای درب هم توجه کنید.

مرحله دوازدهم بازی 100 طبقه :

در این مرحله از بازی باید طوری بر روی بالشت ها بزنید که گوی ها به بالترین نقطه برسند .

مرحله سیزدهم بازی 100 طبقه :

دستگاه را بر روی صفحه نمایش برعکس کنید تا چکش به زمین بیافتد . حالا زمان ان است که با چکش دیوار جلوی درب را خراب کنید .

مرحله چهاردهم بازی بازی 100 طبقه :

این مرحله دشواری زیادی ندارد . کافیست که انگشت خود را بر روی قسمت سبز رنگ (حسگر ) بگذارید و به مدت 5 ثانیه نگاه دارید .

مرحله پانزدهم بازی 100 طبقه :

بالای درب یک نوشته وجود دارد . ان یک نشانه است . به کمک زاویه های ان عدد ها را وارد کنید . ( 1643 )

مرحله شانزدهم بازی 100 طبقه :

وجود پیچگوشتی و چهار پیچ معنی خاصی ندارد ؟ صفحه را از جلوی درب بردارید . دقت کنید ریشه درخت باید در زمین باشد نه در اسمان !

مرحله هفدهم بازی 100 طبقه :

یک گوی و دو شستی ! این بدین معنی ایست که باید با گوی ها شستی ها را بفرشارید . بر روی درب خط هایی وجود دارد . ان خط های دستوز باز شدن درب هستند.

مرحله هجدهم بازی 100 طبقه :

اینجا باید سرعت عمل خود را امتحان کنید . سه دکمه سمت چپ را روشن و بلافاصله دو کلید سمت راست را روشن کنید . دقت کنید که فرایند روشن کردن چراغ یا کلید ها باید به صورت 360 درجه باشد.

مرحله نوزدهم بازی 100 طبقه :

درب کثیف را با حوصله ی روی زمین تمیز کنید . تار عنکبوت ها را بردارید تا درب باز شود.

مرحله بیستم بازی 100 طبقه :

در این مرحله یک پیچ از درب باز شده است . سه پایه رد رانگ را تکان دهید و پیچ را بردارید و بر روی جایگاه ان قرار دهید . پیچ را باید با ابزار مخصوص خودش بست !

 

کلمات کلیدی:

  • حل بازی صد طبقه -
  • راهنمای بازی صد در -
  • بازی صددر -
  • بازي بشكن و بگو مرحله ١٨١ -
  • راهنمای the floor -
  • مرحله 17بازی 100 floors annex -
  • مرحله 17بازی در 100 -