جام جم آنلاين: ديدار اعضاي هيات دولت،استانداران و مذيران اجرايي با رييس جمهورMedia/images/1391/01/15/100808433657.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433609.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433613.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433617.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433622.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433625.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433629.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433633.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433637.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433641.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433645.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433649.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433653.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433661.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433665.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433669.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433672.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433677.jpg,
Media/images/1391/01/15/100808433680.jpg,

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب