دسته : آخرین خبر هاتاریخ: 2012/04/09

خوشبختانه امسال الگوهاي جوي در بهار نيز مناسب است و از ابتداي سال جديد تاكنون در بيشتر مناطق كشور به صورت متوالي بارش‌هاي رگباري رخ داده است.


اينها همه سبب شده، امسال بهار بيشتر به چشم آيد و آب و هوا كاملا بهاري باشد.


ديروز: اگرچه از روز گذشته بارش‌ها در بيشتر مناطق كشور فرو كش كرد، اما در مناطقي از مركز، جنوب شرق، شمال غرب، شمال شرق، شرق، دامنه‌هاي البرز، دامنه‌هاي مركزي زاگرس و مناطقي از جنوب بارش‌هاي پراكنده همراه با وزش باد، رعد و برق و در مناطقي تگرگ ادامه يافت. اوج بارش‌هاي روز گذشته در ارتفاعات سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، مناطقي از استان يزد و بخصوص در استان كرمان رخ داد. همچنين روز گذشته روند افزايشي دما در مناطقي كه بارندگي نداشتند، ادامه يافت.


امروز: امروز هم مانند روز گذشته در مناطقي از استان‌هاي ياد شده بارش‌ها ادامه خواهد داشت كه عمده بارش‌ها در استان كرمان رخ مي‌دهد. البته در بيشتر مناطق كشور اوضاع جوي آرام‌تر از روز گذشته خواهد بود. همچنين دماي هوا باز هم افزايش مي‌يابد.


آينده‌نگري: به نظر مي‌رسد اوضاع جوي نسبتا آرام در سطح كشور فردا نيز كمابيش ادامه يابد، اما بتدريج از بعدازظهر فردا سامانه ناپايداري به شمال غرب ميهن نفوذ مي‌كند و بارش‌هاي رگباري از اين ناحيه شروع مي‌شود. بتدريج و طي روز چهارشنبه بارش‌ها به نيمه غربي نيز مي‌رسد و تا اواخر هفته در اين مناطق بارش‌هاي متناوب رگباري را انتظار داريم.


وضع راه‌ها: در حال حاضر تنها در برخي از راه‌هاي مركزي و كوهستاني شرقي و جنوب شرقي به دليل لغزنده و مه آلود بودن رانندگي دشوار است، در ساير راه‌هاي كشور اوضاع عادي است.


تصوير ماهواره: در تصوير دريافتي از ماهواره هواشناسي كه مربوط به بعدازظهر روز گذشته است، ابرهاي بارش‌زايي را در مركز، مناطقي از جنوب شرق، شرق، شمال شرق و شمال غرب مي‌بينيد.