برچسب گذاری توسط: کاشت سبزه

سبزه فنجانی ۰

سبزه فنجانی برای عید نوروز

سبزه فنجانی برای عید نوروز سبزه را می توان به انواع و شکل های گوناگون سبز نمود همچنین انواع بذرها برای سبز نمودن وجود دادر که می تواند تنوع و زیبایی خاصی داشته باشد.سبزه...

کاشت سبزه ۰

کاشت سبزه در پوست تخم مرغ

کاشت سبزه در پوست تخم مرغ کاشت سبزه می تواند یکی از هنرهای زیبا باشد که برای چیدن سفره هفت سین نیاز است.اما اینکه سبزه را چگونه بکاریم و سبز نماییم که نشان دهنده...