برچسب گذاری توسط: نماز

۰

نماز حضرت زهرا چگونه است ؟

نماز حضرت زهرا چگونه است ؟ نماز بهترین راه ارتباط با خداست و در دین اسلان به نماز بسیار سفارش شده است .نماز ها دو نوع مستحبی و واجب دارند که واجب آن همان...