برچسب گذاری توسط: محمدرضا گلزار

سلام بمبئی ۰

بیلبوردهای سینماهای اکران دهنده سلام بمبئی مخدوش شدند

بیلبوردهای سینماههای اکران دهنده سلام بمبئی مخدوش شدند فیلم سلام بمبئی از ابتدا با مشکلاتی در تاریخ اکران مواجه بود و کسانی قصد داشتند که نگذارند این فیلم اصلن اکران شود.اما در نهایت این...

دیا میرزا ۰

دیا میرزا به هند بازگشت

دیا میرزا به هند بازگشت دیا میرزا این هنرپیشه هندی که هفته گذشته برای کنفرانس مطبوعاتی فیلم سلام بمبئی به ایران آمده بود و در پردیس سینمایی کوروش به همراه محمدرضا گلزار و کارگردان...