برچسب گذاری توسط: تعطیلات نوروزی

خانه تکانی عید ۰

نکاتی مهم در خانه تکانی عید

نکاتی مهم در خانه تکانی عید خانه تکانی عید یکی از رسوم پیشوازی عید به حساب می آید که تمام خانه و لوازم  آن تمیز و نظافت شود و از خاک زدوده شود.همین طور...