برچسب گذاری توسط: اپلیکیشن

رنگ LED گوشی ۰

نحوه تغییر رنگ LED گوشی

نحوه تغییر رنگ LED گوشی LED گوشی یک لامپ کوچک هشداردهنده می باشد که هر رویدادی که داخل گوشی اتفاق بیفتد با تغییر رنگ اطلاع می دهد.مانند: تماس از دست رفته،مسیج و یا امدن...