برچسب گذاری توسط: آرد برنج

نان برنجی ۰

نان برنجی مخصوص نوروز

نان برنجی مخصوص نوروز نان برنجی که یکی از شیرینی های سنتی و قدیمی ایرانی می باشد در دو طعم هل دار و زعفرانی وجود دارد.این شیرینی مخصوص شهر کرمانشاه بوده که برای پذیرایی...