دسته: اس ام اس دحترانه

۰

پیامک و جملات زیبای تبریک روز دختر

پیامک و جملات زیبای تبریک روز دختر تو ببین، وحشی چشمان توأم دختر خوب  که چنین بی سر و سامان توأم دختر خوب  خوشترین خاطره در خلوت خونین خیال  خواب لبخند و پری خوان...