در پيتزا فروشي كارمينه تستا، در نيوجرسي، مايكل هفت ساله يك استاد مسلم آماده كردن خمير پيتزا است.

به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاين به نقل ازMSNBC، مايكل هفت ساله از چنان مهارتي براي چرخاندن خمير پيتزا در بالاي سرش و كش آوردن هرچه بيشتر آن برخوردار است كه گويي 70 سال اين كاره بوده است.


در واقع، مايكل كه پدرش صاحب پيتزا فروشي كارمينه تستا است ظرف مدت كوتاهي چنان اين حرفه را فرا گرفته كه پدرش كه 20 سال اين كاره است را پشت سر گذاشته است.


مايكل داراي هنر و توانايي فوق العاده اي براي دور سر چرخاندن  خمير پيتزا و به عمل آوردن آن است. پدر مايكل پس از تهيه خمير آن را پسر هفت ساله اش مي دهد تا بقيه كار و در واقع اصل كار را انجام دهد.


كار مايكل به طوري توجه مشتريان را جلب مي كند كه آنها زمان آماده شدن پيتزايي كه سفارش داده اند را فراموش مي كنند.


خيال پدر مايكل از آينده پيتزافروشي اش راحت است زيرا وقتي مايكل به 15 سالگي رسيد مي تواند پيشبندش را به او واگذار كند.مترجم: بهرام افتخاري