سوالات اين مسابـقـه از سوي راديو سلامـت (موج اف‌ام، رديف 102)‌ از شنبه تا چهارشنبه مطرح مي‌شود و اسامي برندگان هرپنجشنبه در همين ستون اعلام خواهد شد. براي شركت در مسابقه، شماره سوال و گزينه صحيح را به شماره پيامك راديوسلامت 300001039 ارسال كنيد.


سوالات اين هفته


1ـ ارتفاع مناسب پاشنه كفش چند سانتي‌متر است؟


الف)2 تا 3 سانتي‌متر


ب) 5 سانتي‌متر


2ـ هفته سلامت سال 1391 به كدام گروه سني نامگذاري شده است؟


الف)كودكان


ب) سالمندان


3ـ كدام يك از علائم زودرس آلزايمر است؟


الف)كاهش حافظه كوتاه مدت


ب)كاهش حافظه دراز مدت