متن های آموزنده و زیبا از زبان بزرگان

متن های آموزنده

متن های آموزنده و پندآموز از بزرگان که همیشه رهنمودهایی عالی برای زندگی ما می باشد.این پمدهای حکیمانه و فلسفی را نیز می توانید با دوستان خود به اشتراک بگذارید و به عنوان پیام روز هر روز برای آن ها ارسال نمایید.

هر چه بیشتر قسم بخوریم، تا حرفمان را ثابت کنیم،

باور دیگران را نسبت به خود کاهش داده ایم.

ساده بگوییم، راست بگوییم

**************************

همیشه دعاکنید:

چشمانی داشته باشید

که بهترین ها را در آدم ها ببیند

قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد

ذهنی که بدیها را فراموش کند

و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را ازدست ندهد…

**************************

مشکل ترین چیز این است

که از جایت بلند شوی،

بدون آنکه

جایی باشد

که به آنجا بروی…

 

**************************

 

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی ،

وارد زندگیت میشه …

پس دائم با خودت تکرار کن :

من منتظر عالی ترین ،

اتفاق ها هستم … !

**************************

 

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری …

اگر اهمیت دادند

ارزشت را خواهی فهمید،

و اگر اهمیتی ندادند

خواهی فهمید کجا ایستاده ای …

 

**************************

 

شايد قشنگ ترين ديالوگ دنيا

انجاست كه …

پدر ژپتو به پينو كيو گفت:

پينو كيو

چوبـــے بمان

آدمها سنگــے اند

 

**************************

 

تنها در یک حالت

میتونی کارهای بزرگ انجام بدی

اونم اینه که کاری که میکنی

رو دوست داشته باشی.

 

**************************

 

یکی بهم گفت میری بهشت؟گفتم نه

اونجاجای مادرمه

گفت:نمیخای کنار مادرت باشی

گفتم:این دنیاشوازش گرفتم نمیخوام توبهشت هم شبوروز حواسش بمن باشه

 

**************************

 

درد که از حد بگذرد…

مردها قدم میزنند…

زن ها سکوت میکنند…!

انقدر دردم زیاد است…

که بعد از رفتنت…

تمام سکوت هایم را به دنبالت قدم زدم…!

 

**************************

 

بدترین ورشکستی در جهان

از دست دادن اشتیاق است

اگرمردی تمام هستی خود را

به جز اشتیاق ازدست بدهد

میتواند دوباره به موفقیت دست یابد

**************************

 

در مقابل مشکلات زندگی

خم به ابرو نیاور

زیرا کارگردان

همیشه نقش های سخت را

به بهترین بازیگران می دهد . . .

 

**************************

 

امروز میتواند بهترین روز زندگی من باشد امروز را خالق مهربانی دوباره به من هدیه کرد اگر به مهرش ایمان داری پس

امروزت را با عشق شروع کن.