متن عاشقانه به همراه عکس های فانتزی

متن عاشقانه

متن عاشقانه به همراه عکس هایی فانتزی و زیبا که طرح هایی انیمیشنی دارد و بسیار جذاب و جالب می باشد و در ادامه متن هایی احساسی و عاشقانه برای هر عکی نوشته شده است.همچنین می توانید از این عکس ها برای تلگرام به عنوان پروفایل خود استفاده نماییدنمونه هایی از این متن ها را در ادامه خواهید خواند.

 

 

 

متن عاشقانه

 

زندگی

مانند قطار شهربازی است

پر از پستی و بلندی‌های فراوان ..

اما این تو هستی که انتخاب میکنی :

که بترسی و با نگرانی فریاد بزنی،

و یا اینکه بخندی و از آن لذت ببری

متن عاشقانه

دلـهـای مـا کـه بـه هـم نـزدیـک بـاش

دیـگر چـه فـرقـی مـی کـند کـه کـجای ایـن جـهان بـاشیـم

دور بــاش امـا نـزدیـک…

مـن از نـزدیـک بـودنـهای دور مـی تـرسم

متن عاشقانه

ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ !

ﻣﺜﻼ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ می گوﯾﻨﺪ:  ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ می گوﯾﺪ :

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﭼﻪ می داﻧﻢ ﻫﺮﭼﻪ! ﺍﺻﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭد!

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ می پرﺳﺪ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ :

ﭼﻮﻥ “ﺩﻭﺳﺘﺶ دارم”…

متن عاشقانه

ﺁنکﻪ ﻭﺍﻗــﻌـﺎ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﺩ !

ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺑــــﻮﺩﻧــــﺖ ﮐــــﻔﺎﯾــــﺖ ﻣﯿـﮑـﻨــﺩ

ﻭ ﻫـــﺮﮔـــﺰ ﺍﺯ ﺗــــﻮ ﻧـﻤﯿـﺨــواهد

” ﺭﻗــــﺎﺻـــﻪ ” ﺳــــﺎﺯﻫـــﺎﯾــﺶ ﺑــــﺎﺷـــﯽ …

متن عاشقانه

اینکه چقـدر از آن روز هـا گذشتـه…! یا اینکه چقـدر هر دویمان عـوض شـده ایم…!

یا اینکـه هرکداممـان. کجایِ دنیـا افتـاده ایم

اصلا مهـم نیست

باز باران کـه ببارد

هر وقـت که میخواهد باشد دلم هـوایـت را میکنـد…!

متن عاشقانه

هــوس کـرده ام کـه تــو بـاشـی مـن بـــاشـم و هیچـکـس نبـاشـد

آنگاه داغتـرین آغـوش ها را از تنـتـــ و شیـریـن تـریـن بــوسه ها را از لبـانتــ بیـرون بکشم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایــی کـه میخــــواهمتــ و نیستی

متن عاشقانه

در نبودت گریه ها کردم،

در آغوشم بگیر …

گریه کردم، گریه ها هر دم

در آغوشم بگیر

ابر دلتنگی کمی لبریز باران ها شده زیر چتر آهسته و نم نم

در آغوشم بگیر

با همان شرم و حیای ناز و معصومانه ات چشم خود بگذار روی هم

در آغوشم بگیر …

متن عاشقانه

ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾش , ﻧﮕﺎﻫﺶ ,ﮐﻼﻣﺶ , ﻭﺟﻮﺩﺵ و ﺑﻮﺩﻧﺶ

ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ

ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ …

 

متن عاشقانه

اثری نمانده از من، به جز این دو دست خالی نه ترانه ای نه شعری نه تبسمی نه حالی تو کجای قصه هایی که ندارمت نشانی  ز کرم عنایتی کن بگذر از این حوالی به چه خوش کنم دلم را؟ به توهم و خیالات؟ نه به دیدنت امیدی نه به بودنت وصالی شب و روز در عبورند و فقط خدای داند  که چقدر خسته ام من ز گذشت این توالی اگر آه بود و حسرت تو ببخش نازنینم همه چیز بی تو سخت و همه چیز با تو عالی

متن عاشقانه

اهل دل ، دل مینوازد ، دل شکستن کار نیست هرکه باشد بی محبت واقف اسرار نیست عاشقی هستم که منت میکشم بر وصل یار منت دلبر کشیدن عاشقان را عار نیست در گلستان گرد گل بسیار گردیدم ، ولی از هزاران گل یکی حتی مثال یار نیست آنقدر نالیدم آخر باغبانی دید و گفت رو تو غمخواری بجوی این غم که بی غمخوار نیست گفتم آخر من گلی گم کرده ام در این دیار گفت پیدا کردنش آسان بود ، دشوار نیست از گلستان دل بریدم راهی صحرا شدم دیدم آنجا جلوه ای از پرتو دلدار نیست از پس پرده صدایی ناگهان آمد به گوش  گفت اسیرت کردم اما نیتم آزار نیست

منبع: فتوکده

کلمات کلیدی:

  • عکس پروفایل عاشقانه فانتزی -
  • متن عاشقانه فانتزی -
  • پروفایل عاشقانه آغوش -