با كشف معدن سنگ آهن روي رشته قنات اصلي آب آشاميدني و زراعي روستاي داوران شهرستان رفسنجان، 150 هكتار زمين زراعي اين روستا در معرض خطر كم‌آبي قرار گرفت. علي باقري، رييس شوراي اسلامي روستاي داوران در اين زمينه گفت: 12 انفجار معدن، اين روستا را لرزاند و موجب آسيب ديد‌گي شيشه‌ها و ترك خوردگي ديوارهاي بيش از 100 منزل مسكوني شده است و اين روستا ديگر قابل سكونت نيست.

وي افزود: درآمد 2 هزار نفري ساكنان اين روستا از كاشت صيفي‌جات، سبزي و درختان ميوه از جمله انجير، هلو و زردآلو تأمين مي‌شود كه با كم شدن بيش از نيمي از آب به علت كشف معدن در اين روستا، كشاورزان نگران محصولات خود هستند. (فارس)