00_lead_image_disable_autocomplete

برای غیرفعال کردن این ویژگی، Outlook را باز کرده و به تب FILE بروید.

از منوی باز شده گزینه ی Options را انتخاب کنید.

در پنجره ی Outlook Options، در منوی سمت چپ روی Mail کلیک کنید.

برای غیرفعال کردن حالت تکمیل خودکار، به چایین صفحه بروید تا به بخش Send messages برسید، سپس تیک گزینه ی Auto-Complete List to suggest names when typing in the To, Cc, and Bcc  را بردارید.

Outlook رد آدرس های ایمیل استفاده شده را در یک لیست Auto Complete نگهداری می کند. می توانید با کلیک روی دکمه ی Empty Auto-Complete List این لیست را پاک کنید.

یک پیغام تایید ظاهر می شود. برا پاک کردن لیست روی Yes کلیک کنید.