عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-خصوصیات متولدین اسفند, جملکس های متولدین اسفند

عکس نوشته های متولدین اسفند -عکس نوشته اسفندی ام

ﺍﺯ ﺍﻧﺴــــﺎﻥ ﻫـــﺎﯼ ﺍﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑـﯿﺸﺘـــﺮ ﺑـﺘـــﺮﺳﯿـــﺪ ؛
ﺁﻥ ﻫﺎ ﻗـــﺎﺩﺭﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬـــﺎﻧﯽ ،
ﺩﯾﮕــــﺮ ﮔــﺮﯾــــﻪ ﻧﮑـﻨﻨــﺪ
ﺩﻭﺳـﺘــــ ﻧــﺪﺍﺷﺘـــﻪ ﺑــﺎﺷـﻨـــﺪ
ﻭ ﻗـﯿـــﺪِ ﻫﻤــﻪ ﭼـﯿــﺰ ﺭﺍ ﺑــﺰﻧﻨــﺪ
ﺣﺘـــﯽ ﺯﻧــﺪﮔــــﯽ

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن …
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!!

شک نکن اینا اسفندین

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-خواندنیهای دیدنی, جملکس های ماه تولد

جملکس های متولدین اسفند

ما متولد اسفند هستیم
ما ماهی هستیم یعنی اهل “ماه”
ما مهاجر هستیم… قبل از اینکه “ماه” بمیرد
ما ساکن جنگلها و کوهها نشدیم
ما ساکن اعماق آبها شدیم.
ما ساکن جاهایی هستیم که آدمیان در آنجا زنده نمی مانند; نه در ماه نه در آب
ما ساکنان سرزمین رویاهائیم; جایی که هرکسی را بدانجا راهی نیست
ما متولد اسفند هستیم.

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند

اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﻢ
ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ
اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧـﻪ ﺩﺭﺩﯼ
ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧـﻪ
ﻏﻤــﯽ که ﺑﺨــﻮﺭﯼ

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-خصوصیات متولدین اسفند، جملکس های متولدین اسفند

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام

ﻣﺎ ﺍﺳــﻔﻨـﺪﯼ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﮑﻮﺗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍ ﻫم ﺼﺤﺒﺘﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ
ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ
ﺍﺳﻔﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺗﻮ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺎﺷﻦ
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﺍﻫﻨﮓ ﻣﻼﯾﻢ
ﺍﺳﻔﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻦ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻦ
ﺗﺎ ﻏﻢ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺒﯿﻨﻪ

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-جملکس های متولدین اسفند, طالع بینی متولدین اسفند

عکس نوشته های متولدین اسفند

من یه اسفندى ام…

بهم نگو چرا اینقدر راحت میخندى

مسخره ام نکن واسه زود گریه کردنم

ازم نخواه یه نیازمندو دیدم ازش بگذرم

من یه اسفندى ام…

من کینه اى نیستم

خاطرات بد روزمره رو فراموش میکنم، پس سعى نکن یادم بیارى بدیاتو

مواظب رفتارت باش چون ممکنه یهو از چشام بیوفتى

اونوقت دیگه هیچى فایده نداره

من یه اسفندى ام..

سراسر احساس

سراسر هیجان

و بسیار تنوع طلب

پیش من یکنواخت نباش

من یه اسفندى ام…

هیچوقت بى تفاوت نمیشم

حتى اگه از چشام بیوفتى

بازم کمى ناراحتى کمى دلسوزى کمى بغض کمى احساس

ته ته دلم وجود داره

من یه اسفندى ام…

غرورم دخترانس

سبک و جلف هم نیستم

زیبایى رو دوست دارم

عاشق طبیعتم

دنیاى من باید پر از طراوت و شادى باشه

وگرنه آروم آروم پرپر میشم

من یه اسفندى ام..

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام

من یه اسفند مـــاهــیـــم…
من همون دیوونه م که هیچ وقت عوض نمیشه…
همونی که همه باهاش خوش حال هستن ..
همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده
که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه….
همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده،
اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه…..
همونی که همه فکر میکنن سخته، سنگه اما با هر تلنگری میشکنه…
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میکنن…
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تکیه گاهی نیست…
همونی که کلی حرف داره اما . .

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-خواندنیهای دیدنی, جملکس های ماه تولد

خصوصیات متولدین اسفند

اسفند ماهی که باشی همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهرته…!

اسفند ماهی که باشی گاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرته که جذبتو بیشتر می کنه…!

اسفند ماهی که باشی رنگای مورد علاقت ، بیشتر توو مشکی و ابی و بنفش خلاصه میشه…!

اسفند ماهی که باشی رنگ ماهت سبزه…!

اسفند ماهی که باشی همه تیپا یه طرف، تیپ تمام مشکی هم یه طرف…!

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-خصوصیات ماه تولد, خواندنیهای دیدنی

جملکس های متولدین اسفند

من یک *اسفندی ام*
مرا با لبخند هایم می شناسید
با خنداندن هایم
با رفتار های بچه گانه ام
وقتی وارد جمعی می شوم بی شک خنده در آن جمع غوغا می کند
شاید قاطی شما شوم وقتی حتی به من می خندید!!!!
من یک *اسفندی ام*
با قلبی که دروغ بلد نیست
قلبی که تپش هایش معنی میدهد

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

عکس نوشته های متولدین اسفند

اسفـــ♥ـنـــدیا ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻦ
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻥ
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻧﯿﻔﺘﻪ
ﺍﻣﺎ اگه ﮐﺴﯽ ﺭﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ
بدست آوردنش نمیکنن

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-عکس نوشته های متولدین اسفند, خصوصیات متولدین اسفند

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-جملکس های متولدین اسفند, طالع بینی متولدین اسفند,

جملکس های ماه تولد

اسفند ماهی که باشی معنی سکوتت رو فقط خودت میفهمی و بس!

اسفند ماهی که باشی گاهی خودتم نمی دونی چته! درکت خارج از توان اطرافیانت میشه..!

اسفند ماهی که باشی گاهی حس میکنی تو اصلا مال این زمان نیستی! متعلق به دوره ی دیگه ای هستی…!

اسفند ماهی که باشی دلت نازکه و زودی میشکنه اما دم نمی زنی و بازم می خندی…!

اسفند ماهی که باشی بهترین مشاور واسه همه ای، اما به خودت که میرسی نمی دونی چی درسته و چی غلط..!

اسفند ماهی که باشی گاهی خیلی بد اخم و عصبی هستی ، گاهی هم خیلی خوش خنده و دیوونه …!

اسفند ماهی که باشی دل همه رو زود به دست میاری و همه بدونِ اینکه بدونن ” چرا ” زود باهات انس میگیرن..!

اسفند ماهی که باشی همیشه مثه آبِ روی آتیش می مونی و این یه نکته رو هزاران نکته ی مثبت تو به حساب میاد …!

خدا هواتو همیشه بیشتر داره چون میدونه دلت کوچیکتر از ۱۱ ماهه دیگه اشه…!

سفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-جملاتی برای متولدین اسفند, خصوصیات ماه تولد

خصوصیات ماه تولد اسفند

اسفند ماهی که باشی خیلی چیزارو میفهمی ولی به روی خودت نمیاری!

اسفند ماهی که باشی حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی، هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن…!

اسفند ماهی که باشی تو اوج ناراحتی هم که باشی، اما بازم تا اراده کنی می تونی یه جمعی رو به نشاط بیاری و لبخندو رو لباشون بنشونی..!

عکس پروفایل اسفند ماهی ، عکس نوشته اسفندی ام-عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند

عکس نوشته های متولدین اسفند

اسفند ماهی که باشی میتونی توو یه لحظه، کامل از خود بیخود بشی و عرش و به فرش بدوزی…!

اسفند ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت…!

اسفند ماهی که باشی همین تفاوت ها ،یعنی منحصر به فرد بودنِ تو!

اسفند ماهی که باشی میتونی آرزوی هر مردی باشی…!

اسفند ماهی که باشی یه آهنگو اینقدر گوش میدی تا جیغ همه رو در بیاری!

کلمات کلیدی:

  • عکس پروفایل اسفند -
  • اسفندی ام -
  • پروفایل اسفند ماهی -
  • عکس اسفندی -
  • پروفایل اسفند -
  • دانلود عکس اسفند -
  • عکس نوشته اسفندی -
  • عکس پروفایل اسفندی -
  • عکس نوشته اسفندی که باشی -
  • پروفایل اسفندی -
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *