«احتمال افزايش دومرحله‌اي نرخ كرايه تاكسي‌ها»؛ اعلام اين خبر آن هم در شرايطي كه شهروندان تهراني هنوز از شوك پيشنهاد شهرداري تهران براي افزايش 20 درصدي نرخ كرايه تاكسي‌ها در سال جاري بيرون نيامده‌اند، يك بار ديگر مسافران دائمي اين وسيله نقليه عمومي را غافلگير كرد.


هرچند اين موضوع اتفاق جديدي نبود و شهروندان تهراني چنين شرايطي را دي ماه 89 و درست در زمان اجراي مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها تجربه كرده بودند، اما شايد اين انتظار را نداشتند كه حالا در آستانه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها يك بار ديگر شاهد تكرار چنين وضعيتي باشند.

حالا در اولين ماه از آغاز سال جديد با وجود اين‌كه هنوز نرخ كرايه‌ تاكسي‌ها به‌طور رسمي در شوراي شهر تهران به تصويب نرسيده و مسوولان سازمان تاكسيراني هرگونه افزايش خودسرانه نرخ كرايه‌ها از سوي رانندگان تاكسي را غيرقانوني مي‌دانند، اما كافي است همين مسوولان پرسه‌اي در شهر بزنند تا باز هم به وضوح شاهد افزايش محسوس نرخ كرايه‌ها بخصوص در تاكسي‌هاي گردشي كه گاه به مشاجره لفظي ميان مسافران و رانندگان مي‌انجامد، باشند.


هرچند رانندگان تاكسي نگران تامين معيشت خانواده خود هستند و اعضاي شوراي شهر و مسوولان شهري افزايش نرخ كرايه‌ها براساس نرخ رشد سالانه تورم در جامعه را حق قانوني اين قشر مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد دغدغه حمايت از رانندگان تاكسي، مسوولان شهرداري و اعضاي شوراي شهر را از توجه به مشكلات و دغدغه‌هاي مسافران تاكسي كه گاه مجبورند ماهيانه مبلغ قابل توجهي را در سبد هزينه‌هاي زندگي خود به اين منظور كنار بگذارند، بازداشته است.


مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران در حالي از احتمال افزايش دومرحله‌اي نرخ كرايه تاكسي‌ها، يك بار به دليل مصوبه شوراي شهر در آغاز سال جديد و يك بار به بهانه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد كه اين گفته اين پرسش را براي شهروندان تهراني مطرح مي‌سازد كه آيا بهتر نيست حالا كه همه چشم‌ها به آغاز اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها دوخته شده به جاي افزايش دو يا چند مرحله‌اي نرخ كرايه‌ها و ايجاد شوك رواني پي‌درپي، هرگونه تصميم‌گيري براي افزايش نرخ كرايه‌ها را به زمان اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي موكول كرده تا پس از آن يك بار به طور منطقي نرخ كرايه‌ها تصويب و اجرايي شود تا به اين ترتيب حقوق رانندگان تاكسي و مسافران به يك اندازه رعايت شود؟


پوران محمدي – گروه جامعه