سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

در قدیم یکی از سنت های شب یلدا چیدن سفره ای از خوراکی های مخصوص این شب بر روی کرسی رواج داشت.امروزه دیگر کرسی وجود ندارد اما چیدن سفره شب یلدا همچنان مرسوم می باشد.در این سفره انار و هندوانه و همچنین آجیل مخصوص این شب و شیرینی قرار دارد.در ادامه می توانید چند نمونه از چیدمان های سفره شب یلدا را ببینید.

سفره آرایی شب یلدا
سفره آرایی شب یلدا یکی از کارهای مهم کدبانوهای ایرنی برای این شب مهم است. با ما همراه شوید و برای تزیین سفره شب یلدای امسال تان از ایده های زیر کمک بگیرید.

 

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 1

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 2

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 3

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 4

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 5

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 6

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 7

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 8

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا – مدل شماره 9

سفره آرایی سنتی برای شب یلدا

منبع : setare.com