جدیدترین مدل سبزه نوروز 96

مدل سبزه نوروز

 

تزیین سفره هفت سین و مدل سبزه نوروز که یکی از نماد های آن می باشد یکی از مهمترین اجزا عید نوروز می باشد که خانم ها دقت و وسواس بسیاری برای پیاده سازی بهترین و زیباترین مدل ها را در سر دارند.از این رو ما بر آن شدیم که برای شما عزیزان تعدادی از این ایده های ناب را جمع آوری نماییم و در این پست قرار دهیم.

سَبزه گیاهی است که در آن برخی از حبوبات را رویانده‌اند و از نشانه‌های نوروز و اجزای سفره هفت سین است. سبزه از جوانه گندم، جو و عدس رویانده می‌شود. معتقدند که شادابی و خرمی را در طول سال به همراه دارد. مرسوم است که سبزه را تا روز سیزدهم نوروز که سیزده به در خوانده می‌شود نگاه داشته و همراه با آن بدی‌ها و کدورت‌ها را دور بریزند. همچنین برخی معتقدند که گره زدن سبزه در روز سیزده‌به‌در سبب باز شدن بخت جوانان دم بخت می‌شود.

 

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عیدتزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

مدل سبزه نوروز

تزیین سبزه عید نوروز,سبزه عید نوروز,نوروز ۹۶,فلسفه ی سبزه,مدل سبزه عید,سبزه عید

منبع: نازبهار