اسکول به یک نوع پرنده ای گفته می شود که وقتی از خانه اش خارج می شود موقع برگشت راه خانه اش را گم می کند.

به این میگن یه اسکول واقعی +عکس