بازی جویز اویناماق مخصوص عید نوروز

جویز اویناماق

جویز اویناماق یک بازی محلی مخصوص استات آذربایجان شرقی و یا همان تبریز می باشد که مخصوص ایام عید و نوروز بوده و در این ایام انجام می شود.در این بازی جوانان شالی را به چوب بسته و به داخل خانه ها می فرستند و مردم برای آنان آجیل و تخم مرغ رنگی و سایر ملزومات مربوط به نوروز را در شال انان می ریزند.همچنین این بای ها تا پایان ایام نوروز ادامه داشت و معمولا روز سیزده بر در محل بدر کردن این روز انجام می شود. این بازی ها به اتمام می رسید اما نحوه انجام بازی ها و یا اشیایی که در آن به کار رفته است متفاوت می باشد.

«جویز اویناماق» بازی محلی در  آذربایجان شرقی

این بازی مخصوص ایام عید نوروز میباشد.

شب عید نوروز رسم زیبای بره ساللا ماق (که استاد شهریار در حیدر بابای بسیار با ارزشش بنام شال ساللاماق از آن یاد کرده) انجام می پذیرفت در این رسم بسیار زیبا جوانان پسر شال یا توبره ای را بر سر طنابی می بستند و از درز خانه های قدیمی انرا به داخل خانه می انداختند.

مادر بزرگها که از عصر روز قبل برای این موضوع برنامه ریزی کرده بودند بنا به شناختی که از ژشت درز از طرف شال سالیان (شال اندازنده) ژیدا می کردند در شال او تخم مرغ رنگ شده یا گردو یا کشمش و یا سنجد و… می بستند جوانان که صاحب گردو می شدند از فردا یعنی روز عید نو روز شروع به گردو بازی و تخم مرغ بازی می نمودند و این بازیها معمولا تا سیزده به در ادامه داشت و در روز سیزده با آخرین بازی در سیناخ محل انجام مراسم سیزده به در پایان میپذیرفت (البته هم اکنون نیز این بازیها در چشمه کنان مرسوم میباشد).

 

منبع:iranvillage.ir