ایثارگر کیست ؟ به چه کسی ایثارگر می گویند ؟ ایثارگر چه کسی است ؟  تعریف ایثارگر ؟ در لغت و در معنی لغوی کلمه ایثار گر به معنی کسی است که از جان خود برای نجات جان دیگران میگذرد و خود را در خطر می اندازد . ایثارگری جایگاه ها و رده های زیادی دارد ، پيامبر رحمت حضرت محمد: جهاد و مبارزه بزرگتر، جهاد و مبارزه با نفس است.ايثار يعنى گذر از نفس و همه‏ى تعلقات آن بر رسيدن به اصل و هدف و ايثارگر به كسى گفته مى‏شود كه براى وصول به اهداف مقدس، الهى و ملّى خود از همه وجودش مى‏گذرد تا تكليف انجام گيرد و جايگاه فرهنگ ايثار بر تارك تاريخى هر ملّتى جلوه‏نمايى مى‏كند.

ایثارگر کیست ؟ به چه کسی ایثارگر می گویند ؟ ایثارگر چه کسی است ؟ تعریف ایثارگر ؟

ایثارگر کیست ؟ به چه کسی ایثارگر می گویند ؟ ایثارگر چه کسی است ؟ تعریف ایثارگر ؟

الف- ایثارگران:

کلیه افرادی که براساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهید، مفقودالاثر، اسیر، جانباز، آزاده و رزمنده شناخته می شوند.

ب- شهید همکار:

به همکاری (اعم از کارگر، کارمند) اطلاق می گردد که در زمان شهادت، تحت هر عنوان ونوع استخدام شاغل در دستگاه بودده باشند )قراردادی، پیمانی، رسمی، روزمزد، فصلی، شرکتی، خرید خدمتی، دائم و…)

پخانواده شهید همکار (وراث شهداء(

به آن دسته از خانواده ها (فرزند، همسر، پدر، مادر) اطلاق می گردد که شهید خانواده در زمان شهادت در دستگاه شاغل تحت هر عنوان و نوع استخدامی (قراردادی، خرید خدمتی، پیمانی، رسمی، دائم، روزمزد، فصلی، شرکتی، …) بوده است.

ت- خانواده شهید:

به آن دسته از همکارانی (فرزند ، همسر ، پدر ، مادر ) اطلاق می گردد که خود در حال حاضر تحت هر عنوان و نوع استخدامی ( قراردادی ، خرید خدمتی ، پیمانی ، رسمی ، دائم ، روزمزد ، فصلی ، شرکتی و … ) شاغل در دستگاه بوده و شهید ایشان از جمله کارکنان دستگاه دولتی نمی باشد.

ج – جانباز و آزاده :

به همکاران جانباز و آزاده که در حال حاضر در دستگاه دولتی شاغل می باشد اطلاق می گردد.

چ- رزمنده:

به همکاران شاغلی اطلاق می گردد که وفق قانون به مدت حداقل 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند.

ح- خانواده ایثارگران:

پدر، مادر، همسر، فرزندان به عنوان وابستگان درجه یک ایثارگران و برادر و خواهر به عنوان وابستگان درجه دوم محسوب میشوند.

کلمات کلیدی:

  • ایثارگر کیست -
  • ایثارگر چه کسانی هستند -
  • ايثارگر كيست -
  • ایثار گر کیست -
  • ایثارگران به چه کسانی گفته می شود -
  • ایثار گر به چه کسی گفته میشود -
  • ایثارگر به چه کسانی گفته میشود -
  • به چه کسانی ایثارگر می گویند -
  • ایثارگر به چه کسانی گفته می شود -
  • کسی که جبههرفته ایثارگر است -