اس ام اس روز درختکاری و 15 اسفند

اس ام اس روز درختکاری

روز درختکاری می تواند روز آشتی با طبیعت میان انسان و گیاهان و درخت ها باشد.از این رو در این روز می توانید با فرستادن پیام هایی زیبا به دوستان خود آنان را به درختکاری تشویق نمایید و همچنین این روز زیبا و مهم برای زندگی هر انسان را با یک پیام کوتاه و زیبا می توانید گرامی نگه دارید.در ادامه مجموعه ای از این پیامک ها را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

روز درختکاری

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.

******* اس ام اس روز درختکاری *******

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند !
کاغذ زیر دستم در خود پیچید
و بی صدا فریاد زد :
زنده باد درخت !

******* اس ام اس روز درختکاری *******

درخت ، هویت پنجره هاست
جوانه ، شعر درخت است
و غنچه ، معنی عشق . . .
روز درختکاری مبارک

******* اس ام اس روز درختکاری *******

گلدان ، شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد .  شاید آغاز یک درخت باشد ، روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند .
۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک .

******* اس ام اس روز درخت کاری *******

اوست خدایی که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفرید . . .
اسرف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی‌دارد.

******* اس ام اس روز درخت کاری *******

درخت دست خاک است
و برده دستِ خود را
برای شکر کردن
به سوی آسمان ها

******* اس ام اس روز درخت کاری *******

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک

******* اس ام اس روز درخت کاری *******

درخت بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار ، مانند درخت بودن را تمرین کنید …

منبع: سیمرغ اس ام اس