استفان آپيا هافبک سابق يوونتوس قرار است امروز صبح ساعت 9:30 وارد تهران شود تا پس از انجام مذاکرات رودرو، روز پنج شنبه براي نخستين بار در تمرين پرسپوليس شرکت کند. مديربرنامه هاي اين بازيکن غنايي سه روز پيش در ايران مذاکرات ابتدايي را با محمد رويانيان انجام داد اما امضاي قرارداد منوط به حضور آپياي 31 ساله در تمرين و سنجش ميزان آمادگي اش شد. در صورتي که ژوزه شرايط اين بازيکن نامدار را مناسب ببيند، مراحل امضاي قرارداد انجام خواهد گرفت.

همچنين به احتمال فراوان ديويد کارني مدافع تيم ملي استراليا و بازيکن سابق اورتون هم براي حضور در تمرينات پرسپوليس جمعه وارد ايران مي شود.

در سابقه اين بازيکن قهرماني با تيم توئنته در ليگ هلند و انجام 46 بازي با پيراهن تيم ملي استراليا ديده مي شود.